Så här gör du när du skapar en ny underhållsplan:

  1. Gå till fastigheten du vill skapa ny underhållsplan för

  2. Klicka på gul knapp + Ny underhållsplan

  3. Skriv in namn på underhållsplanen och bestäm inställningar såsom startår (oftast nuvarande kalenderår), längd, eventuell indexering etc

  4. Beskriv underhållsplanen, vem som gjort den, vad som är med i den etc (valfritt)

  5. Klicka på Spara

Att tänka på:

Hittade du svaret?