Kostnad

 • Den översta siffran 80 439 000 kr är summan av den totala kostnaden för alla åtgärder i hela underhållsplanen.

 • Den undre siffran 2 595 000 kr visar snittkostnaden per år för samtliga underhållskostnader.

 • Summan till höger, 157 kr, är snittkostnaden per år och per m2 för samtliga underhållskostnader.

Underhållsskuld

 • 952 000 kr är summan av alla åtgärder som har markerats med statusen Eftersatt och Akut samt ej genomförda åtgärder tidigare än i år.
  För beräkningar baserade på m2 används fastighetens sammanlagda yta (BOA + LOA).

 • Summan 58 kr per m2 är snittkostnaden av den totala underhållsskulden dividerat med antal kvadratmeter (BOA + LOA) som är angivet under fastigheten.

 • Den runda gröna pricken indikerar att underhållsskulden per m2 för den här fastigheten är lägre än genomsnittet hos Planima´s kunder.
  Den kan även vara gul vilket indikerar att den ligger i jämförelse med snittet.
  Och är den röd så är underhållsskulden per m2 högre än snittet i Planima.

Kostnad per kategori

Visar totala kostnader och andel i % som vardera kategori representerar i underhållsplanen. Klicka på de olika kategorierna under tårtdiagrammet för att dölja kategorier. Klicka på dem igen för att visa dem på nytt.

Kostnad per byggnad

Visar totala kostnader och andel i % som vardera byggnad representerar i underhållsplanen. Klicka på de olika byggnaderna under tårtdiagrammet för att dölja en eller flera byggnader. Klicka på dem igen för att visa dem på nytt.

Kostnad per status

Visar totala kostnader och andel i % som vardera status representerar i underhållsplanen. Klicka på respektive under tårtdiagrammet för att dölja en eller flera status. Klicka på dem igen för att visa dem på nytt.


Har ni valt att bocka i rutan för avsättningsanalys under fliken Inställningar?
Läs då denna artikel om ni vill lära er mer om hur den fungerar.

Hittade du svaret?