Avsättningsanalysen används för att visa hur mycket du behöver sätta av varje år för att klara underhållet. Fälten för Rekommenderad avsättning per år, Nuvarande avsättning per åroch Saldo i underhållsfond vid inledningen av år XXXX fylls i manuellt av användare med arbetsbehörighet.

 • Rekommenderad avsättning - vad innebär det?
  Här fyller ni i den rekommenderade avsättningsnivån som krävs för att underhållskostnaderna skall kunna bekostas utan att behöva ta eventuella lån. Ett tips är att kika på siffran under rubriken "Kostnad per år" då den anger en genomsnittlig kostnad per år för det totala underhållet i planen. 

 • Nuvarande avsättning - vad innebär det?
  Här fyller du i summan av den nuvarande avsättning som görs.

 • Saldo i underhållsfond vid inledningen av år X - vad innebär det?
  (X = nuvarande räkenskapsår)
  Här fyller du i summan ni har avsatt i underhållsfonden vid inledningen av nuvarande räkenskapsår. Grafen utgår ifrån den siffra som är angiven i detta fält. 

Att tänka på:

 • Glöm inte bort att klicka på Uppdatera när du fyllt i ett fält. 

 • Startåret för avsättningsanalysen är samma som planens startår.

 • I avsättningsanalysen så tas eventuella indexberäkningar med. Det är underhållskostnaderna som ligger till grund för avsättningsanalysen, vilket innebär att underhållskostnaderna är indexerade med den procent man valt.

 • Avsättningsanalysen exkluderar eventuella investeringsåtgärder.

Hittade du svaret?