När man vill presentera underhållsplanen antingen som en sparad fil eller i utskrivet format så gör man en export. Du kan exportera både till PDF och Excel i Planima. 

Så här gör du för att exportera underhållsplanen:

PDF-export

  1.  Klicka på Export i toppmenyn.

  2. Önskar du hela underhållsplanen exporterade klickar du direkt på knappen Exportera PDF.

  3. För export av endast vissa kapitel väljer du att bocka av dessa först

  4. Filter (valbart) uppe till höger ger dig möjlighet att filtrera underhållsplanen mellan vissa årtal, åtgärder med en viss status eller tillhörande en specifik kategori etc. Välj önskat filter och klicka på Exportera PDF. Du kan enkelt välja att rensa filter sedan. 

Excel-export

  1. Klicka på Exportera Excel. Då exporteras hela underhållsplanen för samtliga år och du kan sedan på egen hand skapa önskade filtreringar och kolumner efter behov. 

  2. Filter (valbart) uppe till höger ger dig möjlighet att filtrera underhållsplanen mellan vissa årtal, åtgärder med en viss status eller tillhörande en specifik kategori etc. Välj önskat filter och klicka på Exportera Excel. Du kan enkelt välja att rensa filter sedan. 

Hittade du svaret?