Varje åtgärd i din underhållsplan har ett pris som räknas ut baserat på åtgärdens innehåll - grundpriset - och planens inställningar. De planinställningar som påverkar priset är byggherrekostnader och indexuppräkningar. Dessutom kan man styra om priserna ska visas med eller utan moms. Planima avrundar också alla åtgärdspriser till närmaste hela tusental för belopp större än 1000 kronor, närmaste hundratal för belopp större än 100 kronor men mindre än 1000 kronor, och motsvarande för tiotal och ental.

Grundpris

Grundpriset för en åtgärd är antalet enheter multiplicerat med styckpriset exklusive moms. Ta till exempel en åtgärd för att lägga om asfalten på en 250 kvadrameter stor parkeringsplats där styckpriset (d.v.s. kvadratmeterpriset i det här fallet) är 150 kronor. Då är grundpriset 250 * 150 = 37 500 kronor (avrundas till 38 000 kronor).

Moms

Priset för åtgärderna i Planima kan visas inklusive eller exklusive moms. Detta justeras individuellt per användare via en knapp uppe till höger i vyn för Organisationer, Underhållsplanen och Samordning. Momssatsen är 25 % för alla åtgärder.


Väljer vi att visa priset inklusive moms så blir kostnaden i exemplet med parkeringsplatsen därmed 37 500 + 25 % = 46 875 kronor (avrundas till 47 000 kronor).

Byggherrekostnader

Det är vanligt att använda sig av en extern part för att hantera större projekt som kontrakterar underleverantörer och planerar arbetet. För att ta höjd för detta kan man på planen göra ett schablontillägg för den merkostnad som detta innebär. Är den satt till 15% så kommer exempelvis kostnaden för exemplet ovan att bli 37 500 + 15 % = 43 125 kronor (avrundas till 43 000 kronor).

Indexuppräkningar

Priser tenderar generellt att öka genom inflation, vilket kan få stor effekt i längre planer. För att få ett bättre beslutsunderlag kan man ställa in sin plan att ha hänsyn till detta genom en indexuppräkning. Den fungerar så att för varje år från det startår man anger för indexeringen så skrivs alla priser upp med en viss procentsats.

Låt oss än en gång ta parkeringsexemplet. Grundpriset år 2018 är precis som tidigare 37 500 kronor exklusive moms, och vi ställer in att vi vill ha en indexering på 2 % med start samma år. Efter 30 år så beräknas det att en ny asfaltering behöver utföras, men då kommer kostnaden skrivas upp med 2 % för varje år som passerat, d.v.s. 37 500 + 2 % + 2 % + 2 % och så vidare, 30 gånger. Priset år 2038 blir då istället 67 926 kronor (vilket avrundas till 68 000 kronor).

Läs gärna artikeln om hur indexuppräkning i Planima fungerar här!

Hittade du svaret?