Som återförsäljare har ni tillgång både till organisationer som tillhör ert kundkonto och organisationer som tillhör prov- och kundkonton som ni har skapat åt era kunder. Fastigheter som tillhör organisationerna för ert kundkonto ligger till grund för hur mycket ni debiteras, medan fastigheter tillhörande de konton ni skapat åt era kunder inte kostar er någonting.

För att söka fram vilka organisationer som tillhör ert kundkonto så gör du så här:

  1. Gå till Organisationer i vänstermenyn

  2. Skriv ert företagsnamn i sökfältet

  3. I listan visas nu organisationer som är kopplade till ert kundkonto. Notera att om ni skulle ha organisationer vars namn innehåller ert företagsnamn så kommer dessa också synas, oavsett vilket kundkonto de tillhör.
    Det går också att Tagga fastigheterna som tillhör ert egna kundkonto.

I samband med att ni levererar ett provkonto till en kund så upphör fastigheterna för kunden att räknas in i de fastigheter ni debiteras för. Istället hör denna data till det nya kontot och det kontot blir ägare av informationen.

När era kunders konton har löpt ut, antingen eftersom provperioden är över eller att de har sagt upp sin licens, så raderas deras data efter sex (6) månader. Ni kommer därmed inte heller ha access till denna data.

Att tänka på:

  • När man tar bort en organisation som ej är relevant längre försvinner all data som är kopplad dit, så som fastigheter och underhållsplaner.

Hittade du svaret?