En Tagg i Planima innebär att du sätter en form av etikett på fastigheten för att skapa möjlighet att dela in fastigheter efter verksamhetstyp, fastighetstyp, förvaltningsansvar, geografiskt område eller bolag.

Taggar är också filtrerbara i Samordning. Det går även att exportera kostnader för respektive tagg via PDF-exporten under Organisationer.Bilden ovan visar exempel på fastighetstaggar.


Hittade du svaret?