När ett kalenderår har passerat kan det vara bra att uppdatera startåret för underhållsplanen till nuvarande år. På så sätt hålls planen levande samtidigt som den förlängs med ett år.

Exempel: Om underhållsplanens intervall är satt till 30 år förlängs den från 2019-2048 till 2020-2049.


För att uppdatera startåret gör du följande: 

  1. Gå till underhållsplanen
  2. I högermenyn klickar du på knappen Inställningar till höger
  3. Uppdatera startår till nytt kalenderår
  4. Spara

Att tänka på:

  • Se till att flytta fram alternativt genomföra samtliga åtgärder under föregående år innan du uppdaterar startåret så inga åtgärder missas
Hittade du svaret?