Om ett läge inte längre existerar eller om man önskar plocka bort det av andra anledningar så går det att ta bort det från lägesförteckningen. 

Så här gör du för att ta bort ett befintligt läge:

  1. Gå till fastighetsvyn och välj fliken Läge

  2. Klicka sedan på den runda knappen längst ut till höger

  3. Välj Ta bort

Att tänka på:

  • När du tar bort ett läge töms fältet Läge för alla åtgärder som är kopplade till detta

Hittade du svaret?