Om ett läge på en befintlig åtgärd behöver ändras så kan man välja att byta namn på det. En anledning kan vara att en ombyggnation har lett till att läget behöver uppdateras i underhållsplanen. 

Så här gör du för att ändra ett befintligt läge:

  1. Gå till fastighetsvyn och välj fliken Läge

  2. Klicka på raden för det läge du vill ändra

  3. Ändra benämningen och klicka på Spara

Att tänka på:

  • När du ändrar ett läge kommer alla åtgärder som är kopplade till detta läge i sin tur att att ändras till den nya benämningen. 

Hittade du svaret?