Åtgärdslistan i Planima anger åtgärdsförslag, priser, teknisk livslängd samt i vilken enhet den beräknas. Priserna inkluderar materialkostnad, arbetskostnad samt eventuell demontering och bortforsling av material. 

Så här gör du för att få hjälp med prissättning av åtgärder:

  1. Klicka in i den underhållsplan du önskar få hjälp med prissättning av en eller flera åtgärder. 

  2. Om åtgärden redan är inlagd klickar du på Redigera längst ut till höger på åtgärdsraden. 

  3. Om åtgärden inte finns ännu klickar du på + Ny åtgärd uppe till vänster i bild. 

  4. Till höger om fältet Åtgärd hittar du en knapp med vågräta linjer på. Där hittar du Åtgärdslistan

  5. Här kan du söka upp och välja att använda de åtgärdsbenämningar, priser och intervall som är angivna. 

  6. Önskar du sedan ändra några av de låsta fältet för enhet, styckpris eller intervall bockar du ur "Kopplad till åtgärdsförslag" och kan sedan själv ange variabler. 

  7. Glöm inte Spara

Hittade du svaret?