När du skapar en underhållsplan kan man vilja lägga in åtgärder som redan är genomförda. För att bygga upp en historik behöver du lägga in åtgärden och all viktig information om den först, innan du markerar den som genomförd.

Så här gör du för att lägga in genomförda åtgärder i underhållsplanen:

  1. Gå till underhållsplanen dit du vill addera redan genomförda åtgärder 

  2. Klicka på + Ny åtgärd och lägg till den åtgärd som genomförts historiskt

  3. Klicka på Spara

  4. Gå sedan till kolumnen Status för den åtgärden välj Genomförd

  5. Fyll i årtalet när den genomfördes och om du har den faktiska kostnaden. Fyll i eventuell övrig information om själva utförandet. Klicka på Genomför åtgärd

Att tänka på:

  • Alla genomförda åtgärder hittar du under fliken Genomförda åtgärder på Fastigheten (se inringat i bild). Även om underhållsplanens startår uppdateras och föregående år filtreras bort så är historiken i Genomförda åtgärder alltid intakt. 

Hittade du svaret?