Om en åtgärd i underhållsplanen inte ska utföras eller om den blivit fel kan man välja att ta bort den. 

Så här gör du för att ta bort en åtgärd:

  1. Gå till åtgärden du vill ta bort och klicka på knappen längst ut till höger på åtgärdsraden.

  2. Välj Ta bort längst ned

  3. För att ta bort väljer du att svara OK på kontrollfrågan så tas åtgärden bort

Att tänka på: 

  • Tillhör åtgärden ett intervall plockas hela kedjan av åtgärder bort

  • Om något endast blivit fel i åtgärden kan du istället välja att ändra den under Redigera

Hittade du svaret?