I Planima kan du titta på din underhållsplan i två olika vyer: Åtgärder per år och Åtgärder per kategori. En vy kan beskrivas som ett förutbestämt sätt att gruppera och filtrera åtgärderna i en underhållsplan.

Åtgärder per år

I denna vy så visas alla åtgärder i underhållsplanen, sorterade och grupperade per år. Den här vyn gör det enkelt att se vilja åtgärder som ligger närmast i tid och är också den vanligaste arbetsvyn.

Åtgärder per kategori

Åtgärder per kategori skiljer sig på flera sätt från Åtgärder per år. Den tydligaste skillnaden är att åtgärderna grupperas på Kategori i första hand, och därefter grupperas de i ytterligare en nivå på Läge och Byggnad kombinerat.

I den här vyn visas inte heller alla åtgärder, då upprepningar av en åtgärd döljs. Till exempel, om åtgärden Målning träpanel är planerad till år 2020 och upprepas var åttonde år (och därmed dyker upp 2028, 2036, o.s.v i Åtgärder per år) så kommer endast åtgärden för 2020 att visas i Åtgärder per kategori.

Syftet med Åtgärder per kategori är att ge en översiktsbild över vad som behöver göras och var på fastigheten, snarare än när.

Hittade du svaret?