Ibland händer det mycket på en gång och då kan det vara jobbigt att sitta och arbeta med varje åtgärd för sig. Då kan man välja att flytta och redigera flera åtgärder samtidigt, alltså massredigera. 

Så här gör du för att massredigera åtgärder:

  1. Klicka på Redigera flera åtgärder. Klickar man på den så dyker det upp en kryssruta längst till vänster på åtgärdsraderna.

  2. Markera de åtgärder som du vill ändra på och klicka därefter på knappen Ändra åtgärder som nu finns bredvid knappen du klickade på för att starta massredigeringen.

  3. Klicka sedan på Genomför massändring för att ändra på de markerade åtgärderna. Om man har valt många åtgärder så kan detta ta en liten stund!

Att tänka på:

  • År: Det år som åtgärden ska planeras till. Om en åtgärd som ska upprepas ändras så kommer alla upprepningar också att anpassa sig till det nya utgångsåret.

  • Indexuppräknas från år: Sätt ett annat år för start av indexuppräkningen än det som är inställt för hela planen.

  • Status: Ändra status på åtgärden. Notera att man inte kan välja Genomförd i massredigeringen, då det kräver att man fyller i specifik information om varje åtgärd för sig.

  • Vill man avbryta massredigeringen så klickar man på knappen Avbryt.

  • Notera att åtgärder som redan är markerade som genomförda samt åtgärder som är upprepningar av en tidigare åtgärd inte går att redigera.

Hittade du svaret?